ಯಳವತ್ತಿ ಟ್ವೀಟ್

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಭೂಕಂಪನ ಆಗಿದೆಯಂತೆ.. ಖಂಡಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರುಗಳೇ ಕಾರಣ.. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕೊಂಚ ಭೂಕಂಪನವನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು.. ಹಿರಿಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ.. ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನೀರು.. ಅಂತಾ..

ಶಿವಶಂಕರ ಯಳವತ್ತಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: