ಅಮ್ಮ

ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು 
ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು
ಅಮೃತದ ಒಡಲು

ದೇವರ ಗುಡಿಯಂತೆ…
ಸಕಲ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ವೈಭವದಂತೆ…
ಅಜರಾಮರ ದೇಗುಲದಂತೆ…

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ…
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ…
ಹೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದ…

ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದಂತೆ…
ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲ ಅಮೃತ ಧಾರೆ
ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕೂ ಸಿಗಲಿ ಇಂಥಹ ಹೆತ್ತಮ್ಮ !

Hipparagi Siddaram

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: