ನಾವೋ…ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವೋ

ನಾವೋ…ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವೋ
ಅಂತೂ ಬದಲಾಗಿಹುದೆಲ್ಲಾ..
ಗುರಿಯೊಂದೇ ಹಣಗಳಿಕೆ
ಆಸೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ..ದಾರಿ ಯಾವುದಾದರೇನು..?

ಹೃದಯವಿದ್ದೂ ಕಳೆದಿದೆ
ಹೃದಯವಂತಿಕೆ
ಬರಿ ತೋರಿಕೆಯ ಮಾನವ
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ
ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ
ಕಾಣದ ಕನಸುಗಳುಂಟೇ
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲೇ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುವ

ದೂರದೂರದ ಊರುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೂ
ಹತ್ತಿರದ ಮನಸುಗಳು ದೂರವಾಗುತಿವೆಯಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ..ವಾತ್ಸಲ್ಯ..ಸ್ನೇಹ..ಸಂಬಂಧಗಳು
ಬೆಲೆಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ…

ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ
ವ್ಯರ್ಥ ಸೆಣೆಸಾಟ.. ಬಿಡದ ಹುಚ್ಚು
ನಗುವುದಕೂ ಸಮಯ ಕಾಣದ ಜನ
ಕಂಡರಿಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು..
ಎತ್ತ ಸಾಗುತಿದೆ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯಕಾಣದ ಬದುಕು..???
Bhagirathi Chandrashekar

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: