ಇದು ಇಂದಿನ ನಾಡಿನ ಸತ್ಯ

ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಬೇಕಾದವರ
ಮನಸುಗಳೆಕೋ ಮುರುಟಿಕೊಂಡಿವೆ,
ಅದಕ್ಕೆ … ಪಡಿತರಚೀಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ
ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆಗಳು
ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಪಾಲಾಗಿವೆ

ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು
ದಂಡಿಸಬೇಕಾದವರ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ..ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಳ್ಳರು, ಖದೀಮರು
ಸುಳ್ಳರು, ಹುಟ್ಟಾ ಭ್ರಷ್ಟರು, ಕಚ್ಚೆ ಹರುಕರು
ಅಧಿಕಾರದ, ರಾಜ್ಯ ಪಾಲನೆಯ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ !

ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಚ್ಹಿನ ಅಂಕಗಳ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗಳ
ನೋಡಿ, ತಲೆದೂಗಿ ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಕಲಗಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಪೆಮೆಂಟು ಸೀಟು, ಮನಜ್ಮೆಂಟು ಸೀಟು ಅಂತೆಲ್ಲಾ..
ಅದಕ್ಕೆ,… ಪ್ರತಿಬೆಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿಲ್ಲ, ವಂಚಕರ ಕೈಗಳಲಿ ನರಳಿವೆ,

ಓಟಿಗೊಂದು ನೋಟು, ನೋಟಿಗೊಂದು ಸೀಟು,
ಸೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಜಾತಿಗೊಂದು ನೀತಿ, !
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ !

ಅನ್ಯಾಯಗಳ ತುಳಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,
” ತುಳಿಯ ಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಆಗದಷ್ಟು !
ಬದಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ತುಳಿಯಿರಿ ಎಂದು
ಹಲವಾರು ಹಂತ ಹಂತಗಳಲಿ ವಂಚಿಸುವ ಅಧಮರಲ್ಲಿ
ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ … ! ಇದು ಇಂದಿನ ನಾಡಿನ ಸತ್ಯ !

Nandhu Kv

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: