ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು -೪

ಮಾಸೂರ ಬಸವರಸ 
ಕೂಸನೀಶನ ಕೇಳೆ 
ಕಾಶಿಯಾ ಅಭಯದೋಳ್ ಜನಿಸಿದ ವರ ಮುಂದೆ 
ಸೂಸಿತೆಂತೆನಲು ಸರ್ವಜ್ಞ .

(ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮವಾಸಿ ಬಸವರಸ ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ಕೇಳಲು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಂದಆಶೀರ್ವಾದ ಹುಟ್ಟಿತು.ಅದು ಮುಂದೆ ಬಸವರಸನಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು )

Mamatha Keelar

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: