ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು-೭

ಬಿಂದುವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋ 
ದಂದು ಬಸಿರಾದವಳು 
ಒಂದಾಗಿ ಹೊತ್ತು ದಶಮಾಸ ಉದರದಲಿ 
ನಿಂದು ಬೆಳೆದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ.

(ಬಸವರಸನು ಪುತ್ರಫಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಬಸಿರಾಗಿ,ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದರು .)

Mamatha Keelar

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: