ತವರು ಮನೆ

ಹೋದಳು ಅವಳು ತವರಿಗೆ
ಸಂತಸ ತಂದಿತು ಅವಳಿಗೆ

ಅಮ್ಮನ – ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ
ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ರೀತಿ

ಮೊಡಿದವು ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ
ಎಂದೂ ಅಳಿಸಲಾರವು ಅವುಮಾತ್ರ

ಜೊಗುಳ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಲುಣಿಸಿದ ಅಮ್ಮ 
ನಾ ಅತ್ತರೂ ಕಿರುಚಿದರೂ ಪ್ರೀತಿತೋರುವ ಅಪ್ಪ

ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆ,ತ೦ಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯ

ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೋದಳು ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆ ಹೂವ ಬಯಸಿ

ಅವಳು ನೆಟ್ಟಹೂವಿನ ಗಿಡ
ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿದವು ಕೂಡ

ತವರು ಮನೆ ಒಂದೂಂದು ನೆನಪು 
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಹುರುಪು

ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಆಡಿ
ಹರಟಿದಳು ಗೆಳತಿಯರಾ ಕೂಡಿ

ತಂದಿತು ಸ೦ತೋಷ ಸಡಗರ,
ತುಂಬಿತು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಾಗರ

ಕಳೆದವು ಆ ಎರಡು ದಿನ 
ಇನ್ನು ಹೊಗಲ್ಲ ಅಂದಿತು ಮನ

ಬಂದಿತು ಹೋಗುವ ದಿನ
ಕರಗಿತು ಎಲ್ಲರ ಮನ

ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಆಗಿತ್ತು ಸಪ್ಪಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ತರು ತಪ್ಪದೆ

ನನ್ನೆದೆಯೂ ಆಯಿತು ಭಾರ
ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ದೂರ

ನನ್ನ ಭಾವನೆ,ಕನಸು, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆ
ಇನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಗಂಡನ ಮನೆ ನಾ ಬಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ತವರುಮನೆ ಪ್ರೇಮದಾ ಬೀಡು
ಮಮತೆ- ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನೆಲೆವೀಡು

-ಪ್ರಕಾಶ ತದಡಿಕರ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: