ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ

ನೀ 
ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ…
ಹೊವ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಸಿರುವೆ ನಲ್ಲ…
ಹೊವ ನೋಯಿಸದೆ 
ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಾದಿ ತಿಳಿದರೆ 
ನೀ ಹೊವಂತ ನಲ್ಲ ಎಂದೆನಲ್ಲ…
ನಸುನಕ್ಕ ನಲ್ಲ…
ತಾ ಬರದೆ 
ಹೊವಿನೊಡನೆ 
ನನ್ನನ್ನೇ 
ಅವನಿರುವೆಡೆಗೆ..
ಅವನೆದೆಯೊಳಗೆ …
ಸೆಳೆದೊಯ್ದನಲ್ಲ

Sunitha Manjunath 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: