ಸಾಣೆ!

ಓ ಯೋಚನೆಯೇ,
ನನ್ನ ಮನವ ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ
ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಮೆದುಳು
ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ನಾಳೆಗಳ ನೆನೆದು!

ನಿನ್ನೆಗಳ ಬೇಗುದಿಯಲಿ
ಮಾತಿಂದು ಅರಳುವಾಗ
ನೋವುಗಳ ಉಂಡ
ನಾಲಗೆ ತೊಡರುವುದಿಲ್ಲ!

ಕೆನ್ನೆಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿ
ಜಾರುವಾಗ ಎದೆಯದುರಿದ್ದು
ಜಗಕೆ ಕಾಣದ ದಿಟವು,
ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ!

ಮೌನಗಳ ಸರಳೊಳಗೆ
ಮುದುಡಿದ ಕೈ, ಕೋಳ-
ತೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿ?
ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಳೆ!

ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಬದುಕು
ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ತೊಡರುಗಳಲಿ
ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ
ಶೀತದೊಸರಿನ ಮೂಗು!

ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತದೇ
ಬೆಂಕಿಗೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಣೆ
ಉರಿಯಲಿ ನಿನ್ನೆಗಳು
ತುಟಿಯಂಚಿನಲಿ
ನಾಳೆಗಳ ನಗುವಿಗೆ!

Pushparaj Chauta

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: