ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು -೧೦

ತಂದೆ ವಿಪ್ರನು ಅಲ್ಲ 
ತಾಯಿ ಮಾಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವರದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದಾ
ಕಂದನಾನೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ.
(ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಬಸವರಸನೂ ಅಲ್ಲ;ಮಾಳೆ ತಾಯಿಯೂ ಅಲ್ಲ.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುತ್ರನೇ ನಾನು.)

Mamatha Keelar

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: