ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು-೧೭

ಮೂರು ಕಣ್ಣೀಶ್ವರನ
ತೋರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು 
ಬೇರದರೊಳೊಂದು ತೆರನಿಲ್ಲ ಗುರುಕರುಣ 
ತೋರುವದು ಹರನ ಸರ್ವಜ್ಞ.
(ಮಹೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ.ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಹರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.ಗುರು ಕರುಣೆ ತೋರಿದರೆ ಅಂದೇ ಹರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು)

Mamatha Keelar

Advertisements

3 responses

  1. thanks.. with ur permission i wanna share this on facebook…

  2. Thanq Mamatha ..I’m really delighted because …I hve understood the meaning correctly..

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: