ಪಂಜರದ ಗಿಳಿ

ಪಂಜರದ ಗಿಳಿ 
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಂಜರದಾ ಗಿಳಿ ನಲ್ಲಾ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ 
ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲಾ
ಹಾರಬೇಕೆಂದರೂ ಹಾರಲಾರೆ 
ಓಡಬೇಕೆಂದರೂ ಓಡಲಾರೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಇಲ್ಲೇ 
ಎಳೆದು ತರುವದಲ್ಲಾ 
ಇದು ಅಂತಿಂತ ಪಂಜರವಲ್ಲ 
ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ತುಕ್ಕಿಲ್ಲ 
ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ 
ಬಣ್ಣಗಳೆಂದು ಮಾಸೋಲ್ಲ 
ಇದು ನಿತ್ಯ ನೂತನದ 
ಪ್ರೀತಿಯಾ ಪಂಜರ 
ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ 
ಹೊರಬರಲಾರೆ ನಾನೆಂದು 
ಸಿಗುತಿಹುದು ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ 
ಇಲ್ಲಿಯೇ ನನಗಿಂದು 
ಆ ದೇವರೇ ನೀಡಿಹನು 
ಬೆಡಲೇನಿಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹುಚ್ಚ್ಯಾಕೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಯುವಾಗ 
ಈ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯನ್ನು
ನನಗನಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಕೋಲೆ ಎಂದು 
ಅರಿತಿಹೆ ನಾ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಾ ಬಂಧವೆಂದು 
ಕಾಣುತಿಹೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸತನ 
ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದಾ ಕವನ

ಮಮತಾ ಕೀಲಾರ್ 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: