ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮೈ ತೊಳೆದರೆ ಹೋಗದು

ಮಹಾದೇವಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಗುರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರು.ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತು. ‘ಅಲ್ಲ ಜನ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ..ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಹೊತ್ತ ಗಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ?’ ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ..ಸರಿ..ಶಿವನನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು ‘ಪರಮಾತ್ಮ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಂಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ?’..ಶಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳು ಅಂದ..ಸರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ. ಆಚಾರ್ಯರು “ಮಾತೆ ಮಾನವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಯ ” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಂಗೆ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಳು..”ಮೂರ್ಖ ಮಾನವರು ಅನೇಕ ಪಾಪ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ…ನಾನು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬಿಡುವೆ” ಎಂದಳು…
ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆನಿಸಿತು…..ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ…”ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮೈ ತೊಳೆದರೆ ಹೋಗದು ” ಎಂಬ ಮಾತು ನೆನಪಾಯ್ತು ..:))))))

ಸುನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: