ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ

ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಜಗ್ಗದೆ
ಭೂ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗುವವರೆಗೂ
ಮರಗಳನ್ನೇ ಕಡಿದುಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ
ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಸದೆ ಬಡಿದು
ದಿಕ್ಕಾಫಾಲಾಗಿಸುವವರೆಗೂ
ಸಕಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಕುತ್ತಾದರೂ
ಯೋಚಿಸದೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನಗುತ್ತೇನೆ
ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಕುಣಿಯುತ್ತೇನೆ

ಎದಿರು ನಿಲ್ಲುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಒಂದಷ್ಟು ನೋಟಿನ ಮೂಲಾಮು
ಸಂಕೋಲೆ ಬಿಗಿವ ಕೈಗಳಿಗೆ
ಮಣ ಭಾರದ ಚಿನ್ನದ ಕಡಗಗಳು
ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ರೋಷಕ್ಕೆ
ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲೊಂದು
ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಸಮಾಧಿ
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ
ಕುತ್ತೂ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು

ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಹಿಡಿದು
ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನ ಕರೆದು
ಚಂದಾ ವಸೂಲಿಗಾರನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ
ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೂ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು
ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕುತ್ತೇನೆ
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲದೆ
ನಾನಂತೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ

ಇಗೋ ಆಗಸಕ್ಕಾದ
ರಕ್ತ ಕಲೆಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು
ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದು ತೋರುತ್ತಿದೆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಲೆಸುತ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ
ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಆದರೇನಂತೆ!
ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೂಲಾಮುಗಳಿಗೇನಿಲ್ಲ ಬರ
ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
ನಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಹುಚ್ಚು ಮನ ಉಸಿರಾಡುವವರೆಗೂ
ಬಿಚ್ಚು ಆಸೆಗಳು ಮಿಸುಕಾಡುವವರೆಗೂ
ನಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೆಂಬ ಜಂಭ
ಸರ್ವತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ
ನಾನಂತೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರದ ಗತ್ತನ್ನು
ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿಹೇಳುತ್ತೇನೆ
ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ

ವಸಂತ್ ಆರ್ 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: