ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ – ಹೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು

ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ (1977) – ಹೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಸತ್ಯಂ
ಗಾಯನ: ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಭ್ರಂಣ್ಯಂ

ಹೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು,
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜನ್ಮವು,
ಮರೆವೆನೆ ಚಿನ್ನ, ನಾ ಬಿಡುವೆನೆ ನಿನ್ನ,
ಎಲ್ಲೇ ನೀ ಇರು

ಏನು ಕಣ್ಣ್‌ಗಳು ಏನು ತುಟಿಗಳು, ಬಳುಕಿ ಆಡುವ ನಡುವು
ಬಿರುಸು ನುಡಿಯೊಳು, ಸೊಗಸು ನಡೆಯೊಳು, ಆಸೆ ಮನದೊಳು
ನೋಟದೆ ಬೇಟೆಯನಾಡಲು ನೀನು, ಸೋತೆ ಕ್ಷಣದೊಳು

ಹೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು,
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜನ್ಮವು,
ಮರೆವೆನೆ ಚಿನ್ನ, ನಾ ಬಿಡುವೆನೆ ನಿನ್ನ,
ಎಲ್ಲೇ ನೀ ಇರು

ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಲಿ ತುಟಿಯು ತುಟಿಯಲಿ ಸೇರಿ ನಲಿಯಲಿ
ತನುವು ಅರಳಲಿ ಮನವು ಕುಣಿಯಲಿ ಹೃದಯ ಹಾಡಲಿ
ಪ್ರೇಮದ ಗಾನದಿ ಹೃದಯಗಳೆರಡು ಬೆರೆತು ಹೋಗಲಿ

ಹೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನಂದವು,
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜನ್ಮವು,
ಮರೆವೆನೆ ಚಿನ್ನ, ನಾ ಬಿಡುವೆನೆ ನಿನ್ನ,
ಎಲ್ಲೇ ನೀ ಇರು

ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: