ಉಪಾಯ


ಅವನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಆಡುಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಾ ತೊಳೆದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಚೀಲ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಾ ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ
ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾರಣ
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಇವು ಯಾವು
ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ
ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ನೊಡೀ ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ
ಹೊಳೆಯಿತು ಮಿಂಚು ತಲೆಯಲಿ ಪಳ ಪಳ

ಅಯ್ಯೊ ದೇವರೇ ಇದು ನನಗೆ ಹೊಳೆಯಲೆ ಇಲ್ಲ
ಅತ್ತಿರ ಹೊದವಳೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಚಟೀರನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ಅಂತ

Sanjeev Kumar

Advertisements

One response

  1. ಅತ್ತಿರ ಹೊದವಳೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಚಟೀರನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ
    ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ಅಂತ’

    sakath…..

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: