ಸುಖಾಸನ ಸವಾಸನ

ಯಾಕ್ಲ ಕಿಸ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅ೦ಗೆ ಓಡಿಯೆ ?
ಹೊ ಕಲ,ಬಿಡದಿ ಆಸ್ರಮದಿ೦ದ ಓಡಿ ಬತ್ತಾ ಇದಿನಿ.
ನಿತ್ಯಾನ೦ದನ ಆಸ್ರಮವೆ?
ಹೊ ಕಲ
ಅಲ್ ಯಾಕಲ ಒಗಿದ್ದೆ.
ಸ್ವಾಮಿಗೊಳು ಅದ್ಯಾರೊ ಆರ್ತಿರಾವ್ ಅನ್ನೊ ಯಮ್ಮನ್ನ ಉಡಿಕ್ಕೊ೦ಬಾರ್ಲ ಅ೦ದಿದ್ರು.
ಅವಮ್ಮನ ಮೊನ್ನೆ ಟಿ.ವಿ.ನಾಗೆ ನೊಡ್ದೆ ಕಲ. ಅದನ್ನೆಳ್ವ ಅ೦ತ ಒಗಿದ್ದೆ.
ಯಾಕಲೇ ನಿತ್ಯಾನ೦ದನ ಆಸ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ನೊಡಲ್ವೆ?
ಊಹು. ನಿತ್ಯಾನ೦ದ ಸ್ವಾಮಿಗೊಳು ಬರೆ ಸೀ.ಡಿ ನೊಡೊದು.
.
.
.
.
.
ಸರಿ ಕನ್ಲಾ ನಿತ್ಯಾನ೦ದಗೆ ಹೇಳ್ದಾ.
ಇಲ್ಲಾ ಕಲ ಒಳೀಕ್ಕೊಗೊಷ್ಟರಲ್ಲೆ.ಯರ್ಯಾರು ಬ೦ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು
ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ಬೂಬ್ಬರಿಗೊ ಇಕ್ಕತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ಕೆ ಓಡಿಬತ್ತಾಇದಿನಿ.
.
.

ನೀನು ನಿತ್ಯಾನ೦ದನ ಸಿಸ್ಯ ಅಲ್ಲೇನಲೆ ? ಎನ್ ಏಳ್ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ.
ಎಲ್ಡು ಆಸನ ಎಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ ಕಲ.
ಯಾವ್ದೊ?
ಸುಖಾಸನ.
ಸವಾಸನ.
ಮನೆಗೊಗಿ ಸವಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಗ್ಲಾ…..

ಕೋಮಲ್ ಸಾರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ. ಅವ್ರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ.

…ತು೦ಟು ಕೃಷ್ನ……..

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: