ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಬಂಧ

ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ
ಆನಂದಮಯ
ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ
ಏಕಾಂತಮಯ

ನಯನ ನಯನ ಕಲೆತಾಗ
ಮನಸ್ಸೆರಡು ಬೆರೆತಾಗ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಭಾವನುರಾಗ
ಭಾವದ ಸಹಯೋಗ

ಭಾವನೆಗಳ ನಮ್ಮಿ ಮಿಲನ
ಪ್ರೇಮ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನ

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಮೀಟಿದ ರಾಗ
ನಾದಸ್ವರ ನುಡಿಸಿದ ಪ್ರಣಯರಾಗ
ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ಅನುರಾಗ
ನಮ್ಮಿ ಮಿಲನಕೆ ಶುಭಯೋಗ

ನಿನ್ನ ಉಸಿರ ಶ್ರುತಿಯ ಮಿಲನ
ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ
ಜೀವ ಜೀವ ಮಿಲನ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಣಯ ಸಂಭ್ರಮ

ನಮ್ಮಿ ಹೃದಯಗಳ ಪ್ರೇಮಾನುಬಂಧ
ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಬಂಧ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ
— ಪ್ರಕಾಶ ತದಡಿಕರ್—–

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: