ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ

ಸತ್ಯ ವನ್ನು ಯಾವ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಳಿದರೇನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೇನು
ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ
ಇದನ್ನೆ ಭಗವತ ಗೀತೆಯಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಬದಲಾಗದು
ಇದನ್ನೆ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಬದಲಾಗದು
ಇದನ್ನೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಬದಲಾಗದು
ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ
ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿತವರು ಯಾರು
ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು
ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಯಾರೊ ಪೂರ್ವಜರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ
ಅಥವಾ ನಾವೆ ಸ್ವತಹ ಬರೆದಿರುತ್ತೆವೆ
ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖಪುಟ ನೋಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ತೆರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನ
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ
ಅದರ ಫಲಾನು ಫಲ ಹಿಂದೆಯೆ ಇರುತ್ತದೆ
“ಕರ್ಮಣೆಯೇ ವ್ಯದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೆ ಶು ಕದಾಚನ
ಮಾ ಕರ್ಮೆ ಫಲೆ ಹೇ ತುರ್ಭುರ್ಮ ತೆ ಸಂಗೊಸ್ತ ಕರಮಣಿ ”
~ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾವುಕೆರೆ ~
Advertisements

2 responses

  1. ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾವುಕೆರೆ | ಉತ್ತರ

    ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಕ್ಕೆ

    ~ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾವುಕೆರೆ ~

  2. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಬರಹಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: