ಋಷಿ ಮುನಿ ಪೂಜಿತ

ಋಷಿ ಮುನಿ ಪೂಜಿತ ಸುಮನಸ ವಂದಿತ
ಸುಮನಯ ಪಾದ ಪದ್ಮ।
ಇನಕುಲ ಪಾಲಿತ ಶಶಿಕುಲ ಪೋಷಿತ
ಸಿರಿವರ ರಾಜಪದ್ಮ॥

ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇರಣಾ
ಅಚ್ಚಳಿಯ ನಿಚ್ಚಳ ಪ್ರಭಾವ।
ಭಗವದ್ಗೀತ ಜೀವನ ಧರ್ಮ
ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ॥

ಹಿಂಗದ ದಾಹ ಇಂಗಿದ ತ್ಯಾಗ
ದಾಸ್ಯ ಶೃಂಖಲಾ ತನುಮನ ತಳಮಳ।
ಬಂಧಿತ ಮನಸು ಕುಂದಿತು ತಿನಿಸು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿತ॥

ಅರಿವಿನ ತೋರಣ ರುಧಿರದ ಸಿಂಚನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಮಾನ್ನ।
ಮುಕುಲಿತ ನಯನ ವಿಕಸಿತ ವದನ
ಗರಿಗೆದರಿತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ॥

ಮರೆತಿರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿದಿದೆ ಸುಕೃತಿ
ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಸೋಗು ಜಾತಿಯ ಪೀಡೆ।
ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾಸ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಶೋಷಣೆ
ಗೃಹಬಂಧನ ಕಾರಣ ಉಳಿದಿದೆ ವೇದನೆ॥
-ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: