ಸನಿಹ ನೀ ಬರುವಾಗ

ಸನಿಹ ನೀ ಬರುವಾಗ
ಖುಷಿಯ ಸಿಂಚನವಾಯ್ತು
ಸಲುಗೆ ನೀ ಕೊಡುವಾಗ
ಮನದಿ ಕಂಪನವಾಯ್ತು
ಭರವಸೆಯು ಜೊತೆಯಾಗುತಿದೆ
ಅನುಮತಿಯ ಅದು ಬೇಡುತಿದೆ
ಒಲವನು ಹೃದಯಕೆ ಕೊಡಲು

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎನಲೂ ತಲೆಯಬಾಗಿದೆ ಅಂಬರ
ಹಾರುತ ಸಾಗೋ ಹಕ್ಕಿಗಳೂ ಏನೋ ಹೇಳಿವೆ ಒಂಥರಾ
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ ಭಾವಕೇ ಕಾತರ
ಜೊತೆಯಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಡುತಿರೆ ಬಾರದೆಂದಿಗು ಅಪಸ್ವರ

ನಿಂಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಾ ಸುದಿನ ಮಾಡಿದೆ ನರ್ತನ
ಬರುವಿಕೆ ಮಾತಲೇ ಹರುಷವಿದೆ ಬಂದು ಹೋಗು ನೀ ಒಂದಿನ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾ ಕರೆಗೆ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಕನಸಿಗೇ ಸ್ವಾಗತ
ಕೇಳದೆ ನೀನು ತೋರುತಿಹೆ ನನಸು ಆಗುವ ಇಂಗಿತ

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣಿಗ
ರಾಘು

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: