ಗುಣಾಂತರ

ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ;ಅವರು
ಪಕ್ಕಾ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಾರಾಧಕರು.
ಅವರೂರಿನ ಹೆಸರೂ..ಗಾಂಧಿಪುರ.
ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೆ,ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು;ಯೋಜಿಸಿದ್ದು?
ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯಂತೂ ರೂಪದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲದೇ
ಉಳಿ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬೇಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಗುಣ,ಹೋಲಿಕೆ
ಇರುವ ಯುವರೂಪದರ್ಶಿ.

ಹೇಗೋ ಹುಡುಕಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಕೇಳಬೇಕೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಾಂಧಿಯೇ
ಕುಳಿತಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ತಯಾರಾಯಿತು
ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದವು .
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೂರು ಇತ್ತಲ್ಲ ..

ಹೆಸರು:ಗೋಡ್ಸೆಪುರ.
ಅಲ್ಲಿಯವರದು ಒಂದೇ ಹಠ.
‘ಅವರಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ.
ಕೆತ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಗೋಡ್ಸೆಯದೂ ಪ್ರತಿಮೆ’
ಶಿಲ್ಪಿಯದು ಯಥಾರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ.

ಅವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಗೋಡ್ಸೆ ಗುಣ,ಹೋಲಿಕೆಯ
ರೂಪದರ್ಶಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟ.
ಉಳಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈ ಗಡಗಡ.
ಎಷ್ಟು ಕೆತ್ತಿದರೂ ಗೋಡ್ಸೆ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಯೇ ಕೇಳಿದ.
ನಿಜ ಹೇಳು ನೀನಾರು?
ಗುರುತು ಸಿಗದೇ ಗುರೂಜಿ..ಈ ಹಿಂದೆ
ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿ
ಬಂದವನೇ ನಾನು.
ನನ್ನನ್ನು ಗಾಂಧಿಯಂತೆ ಬದುಕಲು
ಇಲ್ಲಾರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
– ಗುರುನಾಥ ಬೋರಗಿ
 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: