ಗ್ರಾಹಕ

ಹರಯದಂಗಡಿಯಲಿ
ಕನಸು ಮಾರುವ ಹುಡುಗಿ
ಮನಸು ನೀಡಲು ಏಕೆ ಅನುಮಾನ
ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೇಳುವ ಜಿಪುಣ ನಾನಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವೆ ನನ್ನ ಮನಸನ್ನತುಟಿ ತುದಿಯ ಮಧುಪಾಕ
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿನ ಸೇಬು
ನಾನರಿಯೆ ಯಾರಿದರ ಮಾಲಿಕ
ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟಲಿನೊಳಗೆ
ಸಣ್ಣ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳು
ಆಗಲೇ ನಾನಿದರ ಗ್ರಾಹಕ ?

ಕಣ್ಣ ಕೊಳದ ಮೀನು
ಸಣ್ಣ ಚುಂಬನಕಷ್ಟೇ
ತಿನ್ನಲೊಪ್ಪದು ಮನಸು,ಬಲು ಮೋಹಕ
ಕೆಂಪು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ
ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂ ಮಾಲೆ
ಗಂಧ ಹೀರಲು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ?
– ಗುರುನಾಥ ಬೋರಗಿ
 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: