ಮೋಡಿಗಾರ

ಆತ ಸಂತನಲ್ಲ, ವೇದಾಂತಿಯೂ ಅಲ್ಲ
ಅವನ ಒಂದು ಆಣತಿಗೆ,ವಿನಂತಿಗೆ
ಜಗತ್ತೇ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ,ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಲೆ
ಸವರಿದರೂ ಸಾಕು; ನಮ್ಮೊಳಗೆ
ಅದೆಂಥದೋ ವಿನೀತಭಾವ ;ಪುಳಕ
ಕೆದರಿದ ಕೂದಲಿನ ಗೋಡ್ಸೆಯಂಥವನನ್ನೂ
ಗಾಂಧಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಜಾದುಗಾರ
ಅಹಂ ತುಂಬಿದ ಅಧಮರನ್ನು
ಅರೆಕ್ಷಣವಾದರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮೋಡಿಗಾರ
ಆತ,ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ;
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕ
– ಗುರುನಾಥ ಬೋರಗಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: