ಅಗ್ನಿಕನ್ಯೆ

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು
ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುಖಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಒಳ ಕೋಣೆಯ ಮಬ್ಬಿನಲಿ
ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೆ-
ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಸು ಬೀಸಿ
ಸಖಿಯ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಗೆಳೆದುಕೊಂಡವಳ
ಅಧರ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದ ಸದ್ದು;
ಅವಸರವಸವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು
ಹಾಸಿಗೆಯಲವಳ ಸುತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ;
ಏನೂ ಘಟಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ
ಚಿಲಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ,ಎದುರಿಗೆ
ಕೆಂಡದುಂಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೆಂಡತಿ.
ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಒಳ ಬಂದವಳೇ
ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದಳು.
ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಕಿಜ್ವಾಲೆ.
ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು
ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ
ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ
ಸಿಗರೇಟಿನೊಂದಿಗೆ.
-ಗುರುನಾಥ ಬೋರಗಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: