ನೆನಪು

ನೆನಪೆ ಕಹಿ ನೆನಪೆ
ನೆನಪಾಗದಿರು ಸುಮ್ಮನೆ
ನೆನಪೇ ಇರದ ಅವಳ ನೆನಪಿಸಿ
ಕೆರಳಿಸದಿರು ನನ್ನ ಭಾವನೆಅನ್ನದಗುಳಿನ ಮೇಲೆ
ತಿನ್ನುವಾತನ ಹೆಸರು
ಬರೆದು ಕಳಿಸುವನಂತೆ ಆ ದೇವನು
ಅವಳ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯದೆ ನನ್ಹೆಸರು
ಮರೆತನೇಕೋ ಕಾಣೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು

ಯಾವ ತೋಟದ ಹೂವು
ಯಾರ ಹೆರಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಕಿತ್ತು ಮುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗದು
ಯಾವ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ
ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂತ
ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಗುರುತಾಗದು
– ಗುರುನಾಥ ಬೋರಗಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: