ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಶಕುನ

ಕಂಡಿತೆನಗೆ ಆರುಣೊದಯ
ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ರಂಗಿನ ರಂಗೊಲಿ
ಮುಸುಕಿನಲ್ಲೆ ಗೌಜ ಗದ್ದಲಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡಲೆ
ಇಲ್ಲ ಎಳೆದು ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿಯಲೆ
ನನ್ನ ಎದೆಗೆ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗೆಶುಭ್ರದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ
ಹಣೆಗೆ ಮದ್ಯೆ ಕೆಂಪು ಬಿಂದು
ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹರಿಶಿನದ ಓಕಳಿ
ವೈಯಾರದೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ
ಸೆರಗಿನ ಅಂಚು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಫಿ

ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮನಸ್ಸು
ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಶಕುನದ ಸೆಳೆ
ಹೊರಗೆ ಬೆಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಸೊನೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂತುರು ಮಳೆ

ಭಾನುವಾರದ ರಜೆಯ
ಇಲ್ಲ ಇಂದು (ಸಾ) ರಜೆಯ
ಯಾವುದಾದರು ಹಬ್ಬವೇ
ವಾರವಂತು ಅಲ್ಲ
ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ವಾರ
ಭುದುವಾರ

ಆಗಲೆ ತಿಳಿದದ್ದು
ಇವಳು ಒಳಗಿಲ್ಲ
ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಡುವ
ಎಲ್ಲ ಶಕುನ ಒಮ್ಮೆಲೆ
ತಲೆಗೆ ಭಾರಿಸಿತ್ತಲ್ಲ

~ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾವುಕೆರೆ ~

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: