ಓ ಮಗಳೇ

ನಿನ್ನ ಒಲವ ಹಾದಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ನಾನು ಎಂದು
ಮುನಿದು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟೆಯಾ..ಮಗಳೇ..ಮಗಳೇ..ನಿನಗೆ ಗೆಳೆಯನಂತಹಾ ಅಪ್ಪ ನಲ್ಲವೇ…
ಹೂವಿನಂತಹ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಅಡಿಗಳಿಗೆ..
ಹೂಮುತ್ತನಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು..
ಹೂವಿನಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದವ ನಾನಲ್ಲವೇ..

ನಿನ್ನ ನಲಿವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನು ತೊಡಿಸಿ..
ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನು ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದವನು..
ತೊದಲು ನುಡಿಯಲಿ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲು..
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬರಸೆಳೆದು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದವನು..

ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ನುಡಿಗಳನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಯ ತಿಳಿಸಿದವನು..
ತಪ್ಪು ನಡೆಗೆ ತಡೆಯನೋಡ್ಡಿ ಒಪ್ಪನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದವನು..
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದವನು,ಹಾಡಿದವನು,ಓಡಿದವನು..
ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದವನು..

ಮುನಿಸು ಮರೆಸಿ ನಗೆಯ ತರಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿ..
ಕನಸ ಕೇಳಿ,ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ, ಜೋಗುಳದ ಹಾಡ ಹಾಡಿದವನು..
ಅರಿಯಲಾರೆನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನು?..
ಅರಿಯಲಾರೆನೆ ನಿನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನು?..

ಎನ್ನ ಜೀವ ನೀನು.. ಎನ್ನ ಆಸೆಯು ನೀನು..
ಎನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಹರುಷ ತಂದಾ..ಒಲವ ಕಂದ ನೀನು..
ಆರತಿಗೂ ಕೀರುತಿಗೂ ಒಬ್ಬಳೇ ನೀನು..
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಬಡ ತಂದೆ ನಾನು..

ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಎನ್ನ ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ನೀನೆ..
ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಳಗಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀನೆ…
ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸದಾ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು..
ಹೇಗಇದ್ದರೂ ಸದಾ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ..

ಬೇಡವಾಗಿಹೋದೆನೆ.. ನಾ…
ಬೇಡವಾಗಿ ಹೋದೆನೇ ..?.

ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಕೇಳೆಯಾ..
ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ ಮಗಳೇ..
ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ..
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗವನು
ಮತ್ತೆ..ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಸೆ..
ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ.. ಒಮ್ಮೆ..
ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ….

-ಬಾಲಚಂದ್ರ. ಹೆಗಡೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: