ಆಶಯ

ಸೆಳೆಯುತಿರುವಳು ತನ್ನ ಮಾಯಾಪಾಶದಿ
ಮುಗ್ದ ಜನತೆಯನ್ನು
ಬಂಧಿಸುತಿಹಳು ಹಲವು ರೂಪದಿ
ಮೋಹದಾ ಬಲೆಯಲಿ
ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಬಿಡಳಿ ಮೋಹನಾಂಗಿ
ಸುತ್ತಿ ಮೈ ಮರೆಸುವಳು ನಶೆಯಲ್ಲಿಅಡಿಯಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀ ಭಂದಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ
ಕಡಿದೇ ಬಿಡುವಳು ನಿನ್ನ ಸಂಭಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಬರಬೇಕೆಂದರೂ ಬರಲಾರೆ ನೀ ಹೊರಕೆ
ದಾಸಾನು ದಾಸ ನೀ ಅವಳ ಪಾದಕೆದಿನದಲೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಮರುಳು ಇವಳ ಸೆಳೆತಕೆ
ಒಂದೊಂದೆ ಅಡಿಯಿಡುವರು ತಮ್ಮದೇ ಅಧಃಪತನಕೆ
ಅವತಾರವೋ ಇವಳಿಗೆ ಹಲವಾರು
ಹಿಂದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಕನಸಾಗುವದು ಸುಂದರ ಬಾಳು

ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸುವಳು ಇಡಿಯಾಗಿ ಇವಳು
ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವೆ ಅವಳ ಸೆರೆಯಾಳು
ಬೆಳೆಸುವಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದ ನಂಟು
ತೆರಲೇ ಬೇಕು ನೀ ಇದಕೆ ಆಯುಷ್ಯದ ಘಂಟು

ಎಚ್ಚರಾ ಮನುಜ ಸೇರೆಯಾಗದಿರು ಇವಳ ಮೋಹದಲಿ
ಸುಂದರ ಸಮಾಜದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗು ಬಾಳಲಿ
-ಮಮತಾ ಕೀಲಾರ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: