ನೆನಪು

ನೆನಪಿನಾಗೂಡಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಲಹುತಿಹೆ
ಆಗಾಗ ತೆಗೆದೊರೆಸೆ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆಯು
ಬಿಚ್ಚಿಡದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭಾವಗಳು ಹಲವು
ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು

ಬದುಕೆಂಬ ಆಟದಲಿ ಆಟಗಾರರು ನಾವು
ಎಸೆದರು ದಾಳವ ಅವರವರ ಹಿತದಂತೆ
ತಿರುಗಿನೋಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗ ಬೇಕಾಯ್ತು
ತಲೆಬಾಗಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತೆ

ಸಮರ್ಪಿತವಾಯ್ತು ಇನ್ನಾರಿಗೋ ಜೀವಿತವು
ಮಂಜಂತೆ ಕರಗೊಯ್ತು ಮನದ ಇಂಗಿತವು
ನೋವು ನಲಿವಿನ ಸಂತೆಯಲಿ ನಿಂತು
ಬಾರದ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು.

ಬರಲಾರೆ ನೀನು ಕರೆಯಲಾರೆ ನಾನು
ಬಂಧಿಸಿಹುದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಂಭಂದವು
ಆದರೇನಂತೆ ಹಾರೈಸುವೆ ಎದೆತುಂಬಿ
ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀ ಸುಖವಾಗಿರು
-ಮಮತಾ ಕೀಲಾರ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: