ಯಾವ ಲೋಕದ ಮಾಯಗಾತಿಯೇ

ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ..
ನೀನೇ ಬಾರದೇ ನನ್ನ ಕನಸಿದು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ..

ಯಾವ ಲೋಕದ ಮಾಯಗಾತಿಯೇ..
ನನ್ನ ಮನವನು ಸೆಳೆದ ಚೋರಿಯೇ..

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಗಿರುವೆ ನನ್ನ ಕೊಂದ ರೂಪಸಿಯೇ..ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ಹನಿಯೇ..
ನನ್ನ ದಾಹವ ತೀರಲಾರೆಯಾ..
ದಿನವಿಡಿ ನಿಂದೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲಾರೆಯಾ..

ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಮನದರಸಿಯೇ..
ನಿನ್ನ ಒಲವನು ಒಮ್ಮೆ ಕರುಣಿಸೇ..
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನೀನನ್ನ ಆವರಿಸೇ..

ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ..
ನೀನೇ ಬಾರದೇ ನನ್ನ ಕನಸಿದು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ..
-ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

One response

  1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಕವನದ ೫ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ “ನನ್ನ ಕೊಂದ ರೂಪಸಿಯೇ” ಎಂಬ ಪದ ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, “ನನ್ನ ಮಾನವ ಕದ್ದ ರೂಪಸಿಯೇ” ಎಂಬ ಪದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: