ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ – ೫

ದೇವರೆಂಬುದದೇನು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯೆ ? |
ನಾವರಿಯಲ್ಲಾದೆಲ್ಲದರೊಟ್ಟು ಹೆಸರೆ ? ||
ಕಾವನೊರವನಿರಲ್ಕೆ ಜಗದ ಕಥೆಯೇಕಿಂತು ? ||
ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳೇನು? – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ದೇವರು ಎನ್ನುವುದು ಏನು ? ಅದು ಒಂದು ಕಗತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಹೆಯೋ ? ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ‘ದೇವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ? ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನೊಬ್ಬನಿದ್ದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆ ಹೀಗೇಕಿದೆ  ? ಈ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಡಿರುವುವಂತಹವೇ.

ಕುಮಾರ್  ರಾವ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: