ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೆಳ್ತಿ

ಯಾಕಿಂಗ ಹೇಳ್ತಿ,,ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೆಳ್ತಿ
ಸ್ನೇಹ ಲೊಕಕ್ಕ್ ನೀನೇ ಒಡತಿ

ಎಲ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿನ್ಗ ಸ್ನೇಹದ ಬಡ್ತಿ
ಆದ್ರೂ ನನ್ಗ ನೀನೇ ಮುದ್ದಿನ್ ಗೆಳ್ತಿ

ಸ್ನೇಹದಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತೈತ್ರೀ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕ -ಪ್ರಾಣಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಕ್ ರೀ

ಮೊದ್ಲ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ರೀ
ಅವಳು ಕಲಿಸಿದ್ ಪಾಠಾ ಸ್ನೇಹಾ ರೀ

ಪ್ರೀತಿ ಗಿಂಥಾ ಸ್ನೇಹಾ ಹೆಚ್ರೀ
ಸ್ನೇಹಾ ಇಲ್ದಿದ್ರ ಬದುಕ್ಯಾಕ್ರೀ

ನನ್ನ್ ಉಸ್ರು ಅವ್ಳ ಸ್ನೇಹಕ್ಕ ಅನ್ನೊದು ಖರಿ ಐತ್ರೀ
ಅವ್ಳ ಸ್ನೇಹಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕೈತ್ರೀ

ಸ್ನೇಹಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಾ ಸಾಟಿ ಅಂತಾರ
ನನ್ನ ಮನಸಾಗ ಅವ್ಳ ಬಿಟ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರ ??

ಈ ಜೀವಾ ಇರೋದ್ ಅವ್ಳಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರೂ ಅವ್ಳ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ

ಸ್ನೇಹದ್ ಮ್ಯಾಲ ಈ ಜಗತ್ ನಿಂತೈತ್ರೀ
ಇಲ್ದಿದ್ರ ಈ ಜಗತ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿತ್ರೀ

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಳಯಾ ಅನ್ನೊರಿದ್ದಾರೀ
ಪ್ರಳಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಣಾ ಕಡ್ಮಿ ಸ್ನೇಹಾರೀ

ಸ್ನೇಹಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಳಯಾ ಇಲ್ರೀ
ಸ್ನೇಹಕ್ಕ ಮರಣಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ರೀ

ಕೊನಿದಾಗಿ ಹೆಳ್ತಿನಿ ಅವ್ಳ ನನ್ನ್ ಗೆಳ್ತಿರೀ
ಸಾಯೋ ಮೊದ್ಲ ಅವಳನ್ನ ನೆನಿತಿನ್ರೀ

ಸತ್ ಮ್ಯಾಗು ಅವ್ಳ್ ನನ್ನ್ ಗೆಳ್ತಿರೀ
ಮತ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅವ್ಳ ಗೆಳಿತನಾ ಮಾಡ್ತೀನ್ ರೀ

ಸತ್ ಮ್ಯಾಗೂ ನಮ್ಮ್ ಸ್ನೇಹಾ ಅಮರಾ ರೀ
ಸ್ನೇಹದಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನ್ ಗೊತೈತ್ರೀ????

—–ಪ್ರಕಾಶ ತದಡಿಕರ್—-

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: