ರಣಧೀರ – ನಾವಿಂದು ಹಾಡೋ ಹಾಡಿಗೆ

ನಾವಿಂದು ಹಾಡೋ ಹಾಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ನೇಹಕೆ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲ
ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ
ಕೇಳಿರಿ ಈ ಗುಟ್ಟು ಕೊನೆಯಿಂದ ಹಾಡಿರಿ
ಹಾಡಿರಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಈಗ ನಾಯಕಿ ಯಾರೊ ಮರಿ
ಯಾರೊ ಮರಿ ಇಗೊ ಈ ಹೆಣ್ಣೆ ನಾಯಕಿ
ನಾಯಕಿಯೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ನಾಯಕ
ನಾಯಕ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ನಾಯಕ
ನಾಯಕ ನಾನೆ ನಾಯಕ ನಾನೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ನಾಯಕಿ ಆ ಬೆಡಗಿ
ಬೆಡಗಿನ ಸೊಬಗಿ ಅವಳೆ ಕಣೊ ಮನಸೆಳೆದ ಹುಡುಗಿ
ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಸ್ಟೋರಿ ಗೆ ಪ್ರೀತಿನೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅದು ಶುರುವಾಯ್ತು
ಶುರುವಾಯ್ತು ಅನ್ನೊದು ತಪ್ಪು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಸೇರಾಯ್ತು
ಸೇರಾಯ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದೇನು ಮುಂದೇನು ಗೊತ್ತೇನು ಗೊತ್ತೇನು
ಗೊತ್ತೇನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಧ್ಯವು ಯಾವುದು
ಯಾವುದು ಹಾಡೋದು ಹಾಡೋದು ಯಾವುದು
ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ
ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗು
ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಇಲ್ಲವೆ ಪಕ್ಕಕಾದರು ಬಾ
ಹಿಂದಕ್ಕಂತು ಬೇಡವೋ ಮಗು
ಮಗು ಮಗು ನಗು ನಗು ನಗುವೇ ಜೀವನ
ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯ ಲಗ್ಗೇಜು ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು
ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯ ಟಿಕ್ಕೇಟ್ ದುಃಖದ ಫೈನು ಕೊಡಬೇಕು
ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ..ಹೆಣ್ಣಿಗೆ..ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ.. ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕು
ಹಾಕಲು ಲೋಕವು ಪ್ರೇಮಮಯ ನೋಡು ಸಾಕು
ಸಾಕು ಸರಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರತಿ
ಈ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೀತಿಯನೆಂದು.. ಪ್ರೀತಿಯನೆಂದು ನೋಡಬಾರದು ಅನುಭವಿಸೋ ಹುಡುಗ
ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದರ ಸುಖ ತಿಳಿವುದು ನಿನಗಾಗ
ಗಾ ಗಾ ಗಗಗಾ ರೀ ರೀ ನೀ ನಿ ಸ
– ಮಣಿ ಮನು

2 responses

  1. old songs are very very meaning ful

  2. […] Naavindu Haado Haadige naavindhu navindu hado hadige […]

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: