ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತು

*ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತು*

ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡೋಣ
ರಸಗಳಿಗೆ ಸವಿಯೋಣ
ಒಲವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದಳು ನನ್ನಾಕೆ

ನಿಧಾನಕೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಸರಿಕೆ ಮತ್ಯಾಕೆ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆಯಲೆ
ಮೊಮ್ಮಗುವಿನ ಕನಸು ಕಂಡಾಕೆ

ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ
ನಾನೇ ಆಗುವೆನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ಯಾಕೆ?
***

*ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತು*

ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸತು
ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದಳು ನನ್ನಾಕೆ
ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಮಗನೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳೋ
ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರುವಳೆಂದು
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೇನು ಕಮ್ಮಿ

ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ
ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಹರಂತೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಮಮ್ಮಿ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: