ಜಗತ್ತು ನೋಡುವ ರೀತಿ

ಲೊಕೊ ಬಿನಃ ರುಚಿಃ

ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ತೊಟದಲ್ಲಿ ಸುಮದುರ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ತೊಟದ ಮಾಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡ, “ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೇವರು ಕೊಟಿದ್ದಾನೆಂದು” ಹೇಳಿದ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಕವಿ ಹೂ ನೋಡಿ “ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದ”. ಮತೊಬ್ಬ ವರ್ತಕ ನೋಡಿ, ಹೂವಿನ ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ, ಹೂವು ಮಾರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೂತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ, “ಇದನ್ನು ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ವಾಗುತ್ತೆ” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದಳು.

ಅದೇ ಪ್ರೇಮಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು “ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಮನಃ ಸಂತೊಷಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ” ಎಂದು ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದ. ಮತೊಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ “ಹಾ ಹಾ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗು ಇದು ಈಗೆ ಇರಲಿ” ಎಂದ. ಮತೊಬ್ಬ ಪುರೊಹಿತ “ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹೂವು” ಎಂದ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಜ “ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಮನೆಯ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದುದು” ಎಂದ, ಈಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಅರಳಿ ಸಂಜೆ ಬಾಡುವ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಇಶ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಒಬ್ಬಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು………ಶುಭವಾಗಲಿ………
Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: