ಅಮ್ಮಾ… ಅಣ್ಣ ಬಂದ

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೊಸೆಗೆ-

ಅತ್ತೆ- ನೋಡಮ್ಮ ನೀನೆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ.

ಸೊಸೆ- ಆಯ್ತು

ಅತ್ತೆ- ನಿನ್ನ ಮೈದುನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನ್ಕೊ. ಇದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ತರಹನೇ. ಫ್ರೀಯಾಗಿರು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡ.ಸೊಸೆ- ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ.

(ಸಂಜೆ ಗಂಡ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ)

ಸೊಸೆ- ಅಮ್ಮಾ… ಅಣ್ಣ ಬಂದ!!
-ಚಂದ್ರು

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: